Zakład Usługowy Tank Serwis

89-100 Nakło n/ Notecią
os. Władysława Łokietka 5 /3
tel: 607 145 406

 

Czyszczenie i konserwacja zbiorników paliwowych
Parowanie zbiorników (odgazowywanie)
Serwis separatorów substancji ropopochodnych
Pomiary stężeń par wybuchowych
Wzorcowanie zbiorników za pomocą kolb pomiarowych
Mycie podjazdów(stacje paliw)
Transport odpadów niebezpiecznych
Gospodarka opadami

Czyszczenie i konserwacja zbiorników paliwowych
Parowanie zbiorników (odgazowywanie)
Serwis separatorów substancji ropopochodnych
Pomiary stężeń par wybuchowych
Wzorcowanie zbiorników
Mycie podjazdów(stacje paliw)
Transport odpadów niebezpiecznych

 

konserwacja, czyszczenie parowanie pomiary odpady, zbiorniki, transport samochodowy - ładunki niebezpieczne,