"Transbis" Jan Bisewski

80-298 Gdańsk
ul. Montażystów 6
tel: 58 349 58 01
fax: 58 349 58 01

 

* Transport:
Przewóz towarów sypkich. Przewóz materiałów budowlanych.
Usługi transportowe są wykonywane samochodami ciężarowymi o ładowności do 13t wraz z żurawiami.
* Usługi sprzętowe:
wykonywane są ciągnikami rolniczymi wraz z niezbędnym osprzętem: talerzowanie, wóz asenizacyjny o poj. 5000l., zamiatarka, pług do odśnieżania ulic i placów.
Samochód specjalistyczny z agregatem sprężarkowym i kotłem do asfaltu.
Koparko-ładowarki.

 

usługi transportowe, transport, załadunek, koparki, transport samochodowy, budowlane usługi - brukarstwo,