Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.

71-241 Szczecin
ul. Klonowica 5
tel: 91 439 40 11
fax: 91 439 26 38

 

Udostępnianie pod reklamę powierzchni na wagonach tramwajowych
Plansze reklamowe zamontowane na dachu wagonu 105N
Pola reklamowe umieszczone na burtach wagonu 105N
Ulotki, plakaty umieszczone wewnątrz wagonów

Wynajem sprzętu specjalistycznego

Podajemy możliwość wynajmowania sprzętu specjalistycznego będącego w posiadaniu Wydziału Sieci Elektrotrakcyjnej i Torów:

* samochód ciężarowy Star 200 z przyczepą
* samochód samowyładowczy z HDS
* samochód z podnośnikiem montażowym 16 m
* samochód pomiarowy
* samochód ciężarowy z aparaturą spawalniczą
* ładowarka Ł-201
* spycharko-koparka "Białoruś"
* ciągnik rolniczy "Ursus"

Usługi wykonywane na zewnątrz:

* badanie sprzętu dielektrycznego
* prace przeglądowo-konserwacyjne rozdzielni elektroenergetycznych NN i SN
* pomiary elektryczne
* lokalizacja uszkodzeń kabli
* montaż sieci jezdnych tramwajowych

Tramwajowa komunikacja zbiorowa
Reklama na tramwajach
Wynajem wagonów
Wynajem sprzętu specjalistycznego
Usługi wykonywane na zewnątrz

Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zawiązana 1 stycznia 2009 r. Aktem założycielskim Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka powstała w wyniku przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego pn. Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie.

 

Reklama zewnętrzna, wynajem powierzchni reklamowych, reklama na środkach komunikacji miejskiej, wizualizacja, informatyzacja, komunikacja, transport pasażerski, reklama - zewnętrzna,