POL-LEVANT Linie Żeglugowe Spółka z o.o.

81-364 Gdynia
ul. 10 Lutego 24
tel: 58 690 06 60
fax: 58 690 06 50

 

Świadczymy kompleksowe usługi przewozowe w międzynarodowej żegludze morskiej.
Podstawową działalnością przedsiębiorstwa jest przewóz, na eksploatowanych przez nas statkach, ładunków takich jak: drobnica (w tym zjednostkowana), ładunków tocznych, dóbr inwestycyjnych, ładunków ponadwymiarowych i sztuk ciężkich (na specjalnych naczepach drogowych), świeżych owoców i warzyw, kontenerów wszystkich rodzajów i typów (w tym także chłodniczych).

 

linie żeglugowe, usługi przewozowe, transport morski, transport morski, śródlądowy, Żegluga,