"MSC Poland" Sp. z o.o.

81-350 Gdynia
pl. Kaszubski 17 /208
tel: 58 666 10 00
fax: 58 666 10 01

 

Przewozy kontenerów w prawie wszystkich relacjach morskich.

Oddział w Warszawie:
02-676 Warszawa, ul. Postępu 15C
tel. +48 22 381 6101
fax + 48 22 381 6100
e-mail: all@waw.mscpoland.com

Biuro portowe:
81-127 Gdynia, ul. Kwiatkowskiego 60/604
tel. +48 58 666 1019
fax + 48 58 621 3536
e-mail: port@gdy.mscpoland.com

Przewozy kontenerów w prawie wszystkich relacjach morskich, armator, armatorzy, kontenery, transport morski

 

kontenerowiec, prom, przybrzeżny transport rzeczny, transport morski, transport morski śródlądowy, transport rzeczny, usługi żeglugowe, żegluga śródlądowa, armator, armatorzy, kontenery, transport morski, śródlądowy,