Miratrans Północ Sp. z o.o.

81-212 Gdynia
ul. Hutnicza 3
tel: 58 733 01 95
fax: 58 733 01 99

 

Grupa Transportowa MIRATRANS zapewnia swoim klientom niezawodny, wysokiej jakości serwis transportowy spełniający międzynarodowe standardy, serwis transportowy, a przede wszystkim odpowiadający wymaganiom i oczekiwaniom naszych klientów.
Grupa świadczy usługi przewozowe do większości państw Europy, przy czym podstawowe kierunki to:
FRANCJA; WŁOCHY; HISZPANIA
Od 01-05-2004 Grupa rozpoczęła również realizację przewozów wewnątrzunijnych.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, Grupa systematycznie rozszerza możliwości realizacji przewozów towarów niebezpiecznych, rozszerzając liczbę kierowców i pojazdów spełniających wymagania określone w Umowie ADR z 2003 r.
Wszyscy kierowcy w Grupie są wyposażeni w telefony komórkowe, co umożliwia bieżące monitorowanie realizacji zleceń przewozowych.
Od marca 2007 MIRATRANS rozpoczęła wdrażanie zintegrowanego systemu zarządzania transportem.
Wszystkie ładunki przewożone przez MIRATRANS są ubezpieczone w ramach umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym w WARCIE S.A. do wysokości sumy gwarancyjnej 300.000 USD.
Na zamówienie klienta istnieje możliwość dodatkowego, indywidualnego ubezpieczenia wartościowych ładunków.
Do dyspozycji naszych Klientów oddajemy również magazyn dystrybucyjno - logistyczny zlokalizowany w Sierpowie.

W chwili obecnej Grupa Transportowa MIRATRANS posiada 130 zespołów transportowych z uprawnieniami do przewozów międzynarodowych.

Flota składa się z następujących typów pojazdów:
- 65 ciągników siodłowych z naczepami o kubaturze 94 m3,
- 20 ciągników siodłowych z naczepami mega o kubaturze 100 m3,
- 20 ciągników siodłowych z naczepami do przewozu stali o kubaturze 94 m3,
- 25 samochodów ciężarowych z przyczepami o kubaturze 115 m3 (zespół jumbo).

Od 1991 roku MIRATRANS jest członkiem Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.
W związku z przyjętą strategią rozwoju w roku 1998 podjęta została decyzja o tworzeniu Grupy Transportowej. Aktualnie do Grupy Transportowej MIRATRANS należą:

- MIRATRANS Łęczyca,
- MIRATRANS Szczecin,
- MIRATRANS Brzeszcze,
- MIRATRANS Płock,
- MIRATRANS Gdynia,
- MIRATRANS Container Service Gdańsk.

W roku 2002 w Grupie Transportowej MIRATRANS wdrożony został system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000 potwierdzony certyfikatem przyznanym przez DEKRA - ITS Certyfication Services GmbH.

 

transport, usługi transportowe, spedycja, przewóz, transport międzynarodowy, spedycja międzynarodowa,