FHU "Marti-Trans" Marcin Zając

32-420 Krakuszowice, Krakuszowice 46
tel: 606 807 367

Usługi w zakresie: wykopy i zasypywanie fundamentów, transport materiałów sypkich (piasek, ziemia), wynajem koparek i maszyn, samochody samowyładowcze.