LPG Polonia Spółka z o.o.

01-036 Warszawa
ul. Niska 17 /10
tel: 22 520 18 27
fax: 22 520 22 61

 

LPG Polonia Sp. z o.o. zajmuje się krajowym i międzynarodowym transportem płynnych produktów naczepami cysternami wyposażonymi w nowoczesne systemy wyładunkowe (liczniki, pompy, kompresory), termoizolację, oraz systemy grzewcze.

Naszą domeną działania jest specjalistyczny krajowy i międzynarodowy transport produktów niebezpiecznych (ADR). W tym zakresie jesteśmy ekspertami i gwarantujemy naszym Klientom najwyższą jakość przewozu, oraz bezpieczeństwo powierzonego towaru. Posiadany nowoczesny tabor i wysoko wykwalifikowana kadra jest w stanie sprostać wymaganiom naszych Klientów.


Współpracujemy z:
- Koncernami paliwowymi obsługując dostawy z baz paliwowych lub rozlewni gazu propan-butan do odbiorców końcowych tj. stacje benzynowe, stacje auto gazu LPG. Realizujemy także kompleksową obsługę stacji benzynowych - tzn. dispatching.
- Przedsiębiorstwami produkcyjnymi obsługując transport wyrobów/towarów do odbiorców krajowych i zagranicznych.
- Największymi zagranicznymi i krajowymi spedytorami oferując usługi transportowe, w szczególności realizujemy przewozy pomiędzy UE i Rosji/Ukrainy.

LPG Polonia Sp. z o.o. w szczególności realizuje przewozy:
• Paliw,
• AdBlue,
• Parafiny,
• Gaczu parafinowego,
• Bioestrów,
• Gazu propan - butan,
• Olejów bazowych,
• Alkoholi,
• Rozpuszczalników,
• Asfaltów,
• Innych chemikaliów i produktów ropopochodnych.


Zapraszamy do współpracy wszystkie Firmy chcące:
- unowocześnić i w pełni profesjonalnie zorganizować własny transport,
- powierzyć transport rzetelnemu wykonawcy.


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów nasz tabor samochodowy w większości rozlokowany jest na terenie całego kraju realizując zlecenia transportowe 365 dni w roku przez 24h na dobę.

Przez okres swojej działalności pracujemy nad stabilną pozycją na rynku czego dowodem jest zdobycie zaufania wielu renomowanych Klientów oraz ciągłe rozwijanie zakresu usług oraz posiadanego taboru transportowego.

Specjalizacje:

LPG Polonia Sp. z o.o. jest firmą transportową specjalizującą się w transporcie:

1. cysternowym:

• Paliw płynnych
• AdBlue / roztwory mocznika,
• Produktów chemicznych i petrochemicznych.

2. plandekowym:

• Nawozy sztuczne

 

Transport specjalistyczny ADR, transport cysternowy, transport paliw płynnych, transport AdBlue, transport, transport samochodowy, transport międzynarodowy,