Lotos Kolej Sp. z o.o.

80-716 Gdańsk
ul. Michałki 25
tel: 58 308 76 55
fax: 58 308 76 78

 

Zadania Spółki:
Realizacja przewozów kolejowych dla Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. oraz podmiotów zewnętrznych, obsługa bocznic - wykonywanie niezbędnych prac manewrowych związanych z podstawianiem i zabieraniem wagonów na jeden z punktów rozładunkowych - załadunkowych.
Codzienne uruchamianie około 120 pociągów towarowych na obszarze całej Polski i w ruchu międzygranicznym, zabezpieczanie pod kątem taboru kolejowego potrzeb ekspedycyjnych Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. (eksploatacja ok. kilkudziesięciu lokomotyw oraz kilkudziesięciu cystern).
Czyszczenie oraz naprawy cystern i wagonów użytkowanych przez LOTOS Kolej oraz realizowanie zaleceń dla podmiotów zewnętrznych w w/w zakresie. Reprezentowanie interesów Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. wobec przewoźników kolejowych, właścicieli cystern i spedytorów reklamacyjnych oraz urzędów państwowych, utrzymanie infrastruktury kolejowej.


Podstawowym zadaniem Spółki jest kompleksowa kolejowa obsługa spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Jednak wysoka jakość świadczonych usług, otwartość, elastyczność oraz atrakcyjne oferty przewozowe sprawiają, że LOTOS Kolej jest cenionym partnerem również wielu podmiotów zewnętrznych.

 

transport kolejowy,