"GDN Airport Services"

80-298 Gdańsk, ul. Słowackiego 206
tel: 58 341 28 17

OLT Express Regional Sp. z o.o.

80-765 Gdańsk, ul. Długie Ogrody 8 -14
tel: 58 735 55 00

OLT Express Sp. z o.o.

80-765 Gdańsk, ul. Długie Ogrody 8 -14
tel: 58 735 50 00