Lotos Kolej Sp. z o.o.

80-716 Gdańsk, ul. Michałki 25
tel: 58 308 76 55

Zadania Spółki: Realizacja przewozów kolejowych dla Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. oraz podmiotów zewnętrznych, obsługa bocznic - wykonywanie niezbędnych prac manewrowych związanych z podstawianiem i zabieraniem wagonów na jeden z punktów rozładunkowych - załadunkowych. Codzienne...

CTL Północ Sp. z o.o.

80-217 Gdańsk, ul. Kręta 1
tel: 58 347 72 01

GATX Rail Poland Sp. z o.o. Zakład Gospodarki Cysternami

80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
tel: 58 308 79 09

IWo Logistics Sp. z o.o.

80-852 Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 2
tel: 58 721 50 29

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Gdańsku

80-852 Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 2 -4
tel: 58 721 33 08