"Wars" S.A.

31-516 Kraków, ul. Rondo Mogilskie 1
tel: 12 422 83 22

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. Stacja Obsługi Tramwajów

31-752 Kraków, ul. Ujastek 12
tel: 12 254 16 11

PKP Cargo S.A. Zakład Przewozów Towarowych

31-516 Kraków, ul. Mogilska 1
tel: 12 393 54 84

PKP Cargo S.A. Zakład Taboru

30-858 Kraków, ul. Półłanki 1
tel: 12 393 23 58

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Krakowie

31-157 Kraków, pl. Matejki 12
tel: 12 393 33 08

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Krakowie

31-157 Kraków, pl. Matejki 12
tel: 12 393 58 04