IGI-Sped Transport i Spedycja

53-238 Wrocław
ul. Ostrowskiego 30 /309
tel: 71 788 16 81
fax: 71 788 16 82

 

Transport - przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu). Potrzeby transportowe należą do grupy potrzeb wtórnych człowieka i są związane z faktem różnego rozmieszczenia przestrzennego zasobów, skupisk ludzkich i miejsc pracy. Transport towarzyszył ludzkości od samych początków rozwoju cywilizacji. Jest to, obok łączności, dział gospodarki, które zwiększają użyteczność dóbr poprzez ich przemieszczanie w przestrzeni. Transport jest ściśle powiązany z pozostałymi działami gospodarki. Jego rozwój warunkuje ich rozwój i odwrotnie – gorszy rozwój gospodarki lub transportu wiąże się z pogorszeniem sytuacji odpowiednio w transporcie i gospodarce. W połączeniu z logistyką oraz spedycją, transport wchodzi w skład branży TSL (transport-spedycja-logistyka).

Spedycja - to działalność polegająca na organizowaniu przewozu towaru.
Do wyodrębnienia działalności spedycyjnej, w ramach działającego systemu transportowego przyczyniły się dwie przesłanki: handlowa – sprowadzająca się do efektu rozdzielenia się praw własności towaru od podjęcia się wykonawstwa usługi jego dystrybucji; czynnościowa – doprowadzająca do powstania funkcji przewoźnika, reprezentującego struktury podażowe rynku usług transportowych, oraz funkcji zamawiającego usługę przewozu, który reprezentuje struktury popytowe rynku usług spedycyjnych.

Język niemiecki, język czeski.

Specjalizacja: transport, transport krajowy, transport międzynarodowy, transport samochodami od 1,5 t do 24 t, naczepy, plandeki, chłodnie, zestawy 110 - 120 cbm, zasięg cała Europa.

Preferowane kierunki: Niemcy, Benelux, Hiszpania, Słowenia, Czechy, Słowacja, Austria, Węgry.

 

transport, transport międzynarodowy, transport krajowy, spedycja, spedycja międzynarodowa, spedycja krajowa, organizacja transportu międzynarodowego, organizacja transportu krajowego, firma transportowa, logistyka,