Firma Handlowo-Usługowa "Drawkar – II" Teresa Karaś

78-500 Drawsko Pomor.
ul. Sikorskiego 15 /1
tel: 94 363 41 41
fax: 94 363 41 41

 

Usługi wykonywane przez naszą firmę są zgodne ze wszystkimi obecnie obowiązującymi rozporządzeniami oraz normami.
Specjalizujemy się przede wszystkim w:
-rozbiórce i utylizacji eternitu
-wywozie i transporcie gruzu
-usuwaniu azbestu

Wykonujemy usługi w zakresie:
rozbiórka i utylizacja eternitu
wywóz i transport odpadów - betonu, gruzu ceglanego (z rozbiórek i remontów)
wywóz i transport odpadów z remontów dróg oraz przebudowy dróg
wywóz i transport sorbetów, materiałów filtracyjnych, tkanin do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrań ochronnych zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
wywóz i transport drewna, szkła, tworzyw sztucznych
wywóz i transport odpadowej papy
wywóz i transport gleby, ziemi (w tym kamieni)
wywóz i transport zmieszanych i wysegregowanych odpadów materiałów ceramicznych, elementów wyposażenia zawierających substancje niebezpieczne
wywóz i transport asfaltu
wywóz i transport materiałów izolacyjnych i materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest

 

wywóz gruzu, utylizacja eternitu, odpady przemysłowe, transport samochodowy - ładunki niebezpieczne,