"Ciuchcia Expres Ponidzie" Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa Sp. z o.o.

28-300 Jędrzejów
ul. Dojazd 1
tel: 41 386 22 55

 

Dnia 6 grudnia 2010 roku odbyło się w Krakowie zebranie założycielskie Stowarzyszenia Zwykłego o nazwie Polski Klub Przyjaciół Kolei Dojazdowych (PKPKD), w którym uczestniczyli członkowie nieformalnego Krakowskiego Klubu Miłośników JKD, działającego od kilku lat przy kolejce jędrzejowskiej. Na zebraniu został wybrany Przedstawiciel reprezentujący Stowarzyszenie w dalszym postępowaniu rejestracyjnym oraz przyjęto jego Regulamin. Niezbędna dokumentacja wraz z zawiadomieniem o utworzeniu Stowarzyszenia została złożona w Urzędzie Miasta Krakowa w dniu 9 grudnia 2010r.
Jako, że do dziś tj. 8 stycznia 2011r nie stwierdzono niezgodności i nie zabroniono działania Polskiemu Klubowi Przyjaciół Kolei Dojazdowych - w myśl ustawy Prawo o Stowarzyszeniach można uznać, że nasz Klub rozpoczął tym samym działalność. Działamy na zasadach Stowarzyszenia Zwykłego określonych ustawą, opierającego swoje finanse wyłącznie na składkach członkowskich, co pozwoli uwolnić się zarówno od spraw finansów jak i związanych z nimi procedurami, a energię poświęcić konkretnym działaniom. W naszej działalności nie zamierzamy ograniczać się wyłącznie do kolejki jędrzejowskiej - jesteśmy otwarci na wspieranie, pomoc w rozwoju i promocję wszystkich oczekujących jej kolei w Polsce, borykających się, na co dzień z podobnymi problemami oraz przybliżaniu i utrwalaniu pamięci o kolejach, którym nie udało się przetrwać próby czasu. W szeregach naszych zgodnie z regulaminem panuje pełna demokracja - każdy określa sobie własne cele i środki działania dla ich realizacji uzyskując akceptację i wsparcie pozostałych kolegów tworzących Klub. Działając pod wspólnym szyldem, działamy ku chwale Polskiej Kolei i naszego Klubu, godnie go reprezentując i rozsławiając:). Klub nie posiada władz ani żadnego majątku, a wszelkie wspólne wydatki finansujemy na zasadzie powszechnej składki.
Zapraszamy, zatem wszystkich chętnych w nasze szeregi do wspólnego działania!Szlak
Z dawnej świetności i ponad 340-kilometrowej sieci Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej pozostało do dnia dzisiejszego zaledwie 104 kilometry szlaku. Odcinek aktualnie eksploatowany liczy niecałe 29,5 km. Niewielką jego długość wynagradza jednak niepowtarzalny przebieg, urzekająca okolica, nasycenie miejsc szczególnych zarówno pod względem historycznym jak i przyrodniczo – krajoznawczym.

Tabor
Tabor kolejki można podziwiać na stacjach w Jędrzejowie oraz Pińczowie.

Lokomotywy:
- parowe - Px48-1724,
- spalinowe
- Lxd2-258,
- Lyd1-332,
- Lyd2 -333.

Wagony:
- osobowe,
- towarowe,
- specjalne.

Drezyny:
- C.K.B.

Inne pojazdy:
- wózki torowe,
- pojazdy drogowe.


Kolejka Dojazdowa.

 

kolejka wąskotorowa, kolej dojazdowa, jędrzejowska kolej dojazdowa, pociąg turystyczny, wagony wąskotorowe, transport kolejowy, ciuchcia, komunikacja, transport pasażerski,