"Benzinger Polska" Sp. z o.o.

53-608 Wrocław
ul. Robotnicza 72 f
tel: 71 359 16 36
fax: 71 359 16 40

 

Polityka Firmy:
Ekspansja naszej firmy w ciągu ostatnich lat była możliwa dzięki dwóm głównym zasadom naszego przedsiębiorstwa:
• nasz klient jest królem, oraz
• jakość świadczonych przez nas usług jako decydujący faktor zadowolenia naszych klientów

Stosujemy indywidualne rozwiązania dla naszych klientów, kierując się ich potrzebami. Przykładowo są to samochody z wózkami jezdnymi, lub też specjalnie dobrany park samochodowy.
Aby sprostać wymaganiom naszych klientów, wdrożyliśmy w roku 1998 kwalifikowany system zarządzania jakością.
To uznane narzędzie stwarza nam podstawy do kontynuowania działań ulepszających we wszystkich dziedzinach naszej działalności, tak aby utrzymać nadal wysoką jakość świadczonych przez nas usług.

Nasz park samochodowy jest ciągle powiększany i ulepszany, tak aby sprostać wymaganiom rynku.
Obecnie nasz tabor składa się z :

• 7 naczep do przewozu samochodów, otwartych i zamkniętych, o pojemności 1 do 10 pojazdów; wykorzystywane w ciągłym ruchu dla producentów samochodów osobowych, okolicznych salonów i targów samochodowych oraz podczas wystaw Oldtimerów
• 25 naczep typu Megatrailer, o wymiarach 13,6 m x 2,45 m x 3,00 m
• 78 naczep standardowych, o wymiarach 13,6 m x 2,45 m x 2,70 m, z czego ponad 95 spośród nich to naczepy typu Colimulde i Joloda
• 5 samochodów ciężarowych skrzyniowych o wymiarach 6-7 m x 2,45 m x 3,00 m
• 7 naczep rozciąganych najazdowych oraz typu Jumbo łamane, które posiadają stałe zezwolenie na przewozy ponadnormatywne również o szerokości powyżej 3,00 m
• 23 samochody ciężarowe z zabudową chłodniczą z windami samowyładowczymi
• 24 naczepy z agregatami chłodniczymi, częściowo dwupokładowymi
• 65 samochodów ciężarowych z wymiennym podwoziem załadunkowym, przeznaczonych do transportu kontenerów
• 11 specjalnych pojazdów systemowych
• 2 mniejsze samochody na usługi kurierskie
• 39 wózków jezdnych do za- i do rozładunków, również części długich

Dyrektor planuje wycofać się z działań operacyjnych i strategicznych, i w przyszłości pełnić funkcję doradczą.
Z tego powodu obecnie przygotowywany jest proces przekazania funkcji zarządzających dla drugiej generacji. Do tej sukcesji gotowi są już bratankowie Pana Rolfa Benzingera – Pan Alexander Benzinger i Pan Thomas Winkler, którzy od wielu lat pełnią funkcje liderów w przedsiębiorstwie.

Preferowane kierunki: Niemcy, kraje Beneluxu, Francja, Hiszpania (w tym również Majorka), Czechy, Austria, Słowenia, Włochy, Skandynawia.

Język niemiecki, język angielski.

Specjalizacja:
transport stali w kręgach, organizacja transportów ponadgabarytowych (ponadnormatywnych), transport przestrzenny.

 

transport krajowy, transport międzynarodowy, spedycja krajowa, spedycja międzynarodowa, unia europejska, transport ponadgabarytowy, ponadnormatywny, organizacja transportu krajowego, organizacja transportu międzynarodowego, firma transportowa, logistyka, transport drogowy, przesyłki drobnicowe, dystrybucja, coilmulde, naczepy mega, jumbo, spedycja,