Alkop Alicja i Jan Kępa

05-261 Nadma
ul. Mostowa 8
tel: 22 762 58 22
fax: 22 762 58 22

 

Wykonuje usługi w zakresie robót ziemnych oraz budowlanych:
- wykopy pod domy i fundamenty
- wykopy pod szamba, kanalizację
- przyłącza do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, telefonicznej
- załadunki oraz rozładunki materiałów sypkich
- niwelacje terenu

Szczegółowy zakres uslug:
- wykopy szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane
- wykopy wąskoprzestrzenne pod rowy i instalacje
- wykopy liniowe pod drogi, nasypy
- niwelacja i kształtowanie terenu
- profilowanie nasypów i wyrównywanie skarp
- wykopy pod studnie, przykanaliki, wodociągi, kanalizację, szamba i oczka wodne
- wykopy pod gruntowe wymienniki ciepła
- wykopy pod przydomowe oczyszczalnie ścieków
- wykopy pod kanalizację telefoniczną, teletechniczną, energetyczna i ogrodzenia
- wykopy pod kable i przewody
- wykopy podpiwniczeń i fundamentów oraz załadunek ziemi i gruzu
- skarpowanie, plantowanie i korytowanie terenu
- pogłębianie rowów i wykopów
- inne prace ziemne

Oferujemy również wynajem koparek wraz z operatorem, na terenie województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy i pn-wsch powiatów województwa (Marki, Radzymin, Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Ząbki).

Ponadto oferujemy usługi transportowe tj.:
- transport żwiru, piachu, ziemi, pospółki, itp.
- transport materiałów budowlanych
- wywóz śmieci, gruzu i ziemi pojemnikami KP-7
- wywóz gruzu budowlanego pojemnikami KP-7
- wywóz nieczystości stałych oraz odpadów roślinnych kontenerami KP-7
- wywóz nieczystości wielkogabarytowych luzem kontenerami KP-7
- podstawianie i odbiór kontenerów KP-7

Oferowany przez nas sprzęt:
- minikoparki gąsienicowe KUBOTA i HITCACHI
- koparko-ładowarka JCB 3CX Super wraz z szeroką gamą dodatkowych łyżek
- wywrotka MAN o ładowności 6 ton (wszystkie burty otwierane)
- kontener KP-7 o ładowności 7m3 przy pomocy samochodu MAN z urządzeniem hakowym

 

wywrotka, żwir, piasek, wywóz gruzu, wynajem koparek, koparko ładowarka, koparka, transport samochodowy, roboty ziemne, wykopy, minikoparka, usługi transportowe, niwelacje terenu, maszyny budowlane, budowlane maszyny, sprzęt - wynajem,