A-Z Inwest Sp. z o.o.

40-100 Wierzbica
ul. Kościuszki 96 a
tel: 602 393 824

 

Firma A-Z INWEST Sp. z o.o. zajmuje się wydobyciem surowców naturalnych i sprzedażą cementu.
Oferuje :
w sprzedaży piasek i żwiry płukane,
oraz
sprzedaż wraz z dostawą cementu luzem.
Zapraszamy do współpracy :
- klientów indywidualnych
- firmy urządzające ogrody
- składy kamieni ogrodowych
- betoniarnie
OFERTA CENOWA / WSPÓŁPRACA
zapytanie telefoniczne / e-mail

Zapraszamy do współpracy

Firma A-Z INWEST Sp. z o.o. zajmuje się wydobyciem surowców naturalnych.
Oferuje w sprzedaży piaski i żwiry płukane.
Zapraszamy do współpracy
- klientów indywidualnych
- firmy urządzające ogrody
- składy kamieni ogrodowych
Asortyment oferowany :
- piasek płukany frakcji 0-2 mm
- żwir otoczak płukany frakcji 2-8 mm
- żwir otoczak płukany frakcji 8- 16 mm
- żwir otoczak płukany frakcji 16-32 mm
- otoczak kamień ogrodowy płukany frakcji 40-100 mm
- humus ,ziemia ogrodowa
- otoczak kamień ogrodowy płukany frakcji 40-100 mm
- humus ,ziemia ogrodowa
Możliwe konfekcjonowanie big-bag 1-1,5 tony.
Dostawy do klienta luz ok. 28 ton lub big-bag z HDS
- cena dostawy do uzgodnienia .
CEMENT
- dostawy cysterną do silosu własny rozładunek ok. 28 ton
- cement portlandzki luz CEM I 42,5R
- cement portlandzki luz CEM II/BV 32,5RŻwir otoczak płukany
frakcji 8 - 16 mm .
Zastosowanie :
- ogrody dekoracyjnie
- oczka wodne
- akwaria
- beton


Otoczak kamień ogrodowy płukany
frakcji 40-100 mm .
Zastosowanie :
- ogrody-dekoracynie
- grille murowane
- ogrodzenia


Żwir otoczak płukany frakcji 16-32 mm.
Zastosowanie :
- dekoracyjnie w ogrodach
- systemy odwadniające
- warstwy filtracyjne


Żwir otoczak płukany
frakcji 8 - 16 mm .
Zastosowanie :
- ogrody dekoracyjnie
- oczka wodne
- akwaria
- beton


Zapraszamy do współpracy

 

piasek płukany, cement, cement luz, sprzedaż kruszyw, sprzedaż cementu, piasek, żwir, kruszywa budowlane, sprzedaż piasku, pospółka żwirowa, otoczak, otoczak 40-100 mm, żwir otoczak 16-32 mm, żwir otoczak 8-16 mm, żwir otoczak 2-8 mm, humus, sprzedaż otoczaków, sprzedaż kruszywa, transport cementu luzem, ziemia ogrodowa, sprzedaż żwiru, budowlane materiały - kamień, kruszywa,