"A.P. Sped"

84-300 Lębork
ul. Czołgistów 17 A/2
tel: 784 070 024
fax: 59 862 07 30

 

ZEZWOLENIA I PILOTAŻE
Oferujemy Państwu wszystkie czynności konieczne w procesie organizacji zezwoleń, między innymi:
- wstępną kalkulację kosztów zezwoleń krajowych, jak również zagranicznych
- odbiór zezwoleń oraz szybką wysyłkę w wyznaczone miejsca w kraju
- wykonywanie objazdów trasy oraz sporządzanie notatek z tych objazdów
- pilotaż ładunków na terenie kraju, jak również poza granicami kraju
- pilotaż policyjny (gdy zachodzi potrzeba)
- demontaż dostosowanie infrastruktury drogowej do przejazdu pojazdów nienormatywnych
- ekspertyzy drogowe i mostowe
Wszystkie te czynności wykonywane są przez naszych najlepszych fachowców. Dzięki współpracy z wieloma firmami pilotującymi, oferujemy najtańsze rozwiązania.

SPEDYCJA I TRANSPORT DROGOWY
W naszej ofercie znajdą Państwo:
Przewozy standardowe:
- całopojazdowe
- częściowe
- drobnicowe
Przewozy specjalistyczne:
- nienormatywne, m.in. ładunki ponadgabarytowe ze względu na wymiary oraz wagę zbiorników różnej średnicy, maszyn samojezdnych
- kontenerowe
- przewóz ładunków niebezpiecznych - ADR
Obsługa firm wiatrowych:
- rozwiązania drogowe, w tym: wyszukanie optymalnego dojazdu na teren inwestycji, szacunkowej określenie kosztów związanych z przystosowaniem infrastruktury, uzgodnienia z zarządcami dróg, rozplanowanie układu dróg wewnętrznych
- obsługa logistyczna, m.in.: budowa niezbędnej infrastruktury dróg wewnętrznych, organizacja i nadzór nad załadunkami i rozładunkami, organizacja niezbędnego sprzętu
- transport, w tym organizacja: sprzętu niezbędnego do przewozu elementów wieży wiatrowej, niezbędnych zezwoleń na przejazd pojazdów z ładunkami, pilotażu cywilnego oraz policyjnego, objazdów tras, notatek z objazdów tras oraz - w przypadku konieczności - ekspertyz mostowych

SPEDYCJA MORSKA
Oferujemy Państwu:
- transport i spedycja morska ładunków w kontenerach konwencjonalnych oraz wielkogabarytowych
- przeładunki w portach
- pośrednictwo w organizacji odpraw celnych
- załadunki i rozładunki towarów do i z kontenerów oraz ich składanie

 

transport międzynarodowy, gabaryty, zagranica, spedycja, transport drogowy, ekspertyzy, pilotaż ładunków,